За Ротари

Клуб Банкя

Ротари клуб Банкя е сравнително млад клуб, чартиран на  17.05.2013г. Клубът е създаден от група  приятели,  дългогодишни  членове на други Ротари клубове, видни жители на Банкя и Столицата.  Сред  Ротарианците от Банкя са изявени лидери от  сферата на строителството, геодезията, производството на врати,прозорци , вентилационни системи и търговията.  Повечето членове на клуба са работодатели, осигуряващи прехраната на стотици жители на столицата.  Ротарианците от Банкя отдават от личното си време, средстава и усилия за служба на обществото като се ангажират с различни социални проекти, сътрудничейки активно с местното общинско ръководство.  Реализираните от РК Банкя проекти са насочени към всички обществени групи, от здравето на най-малките и майките, през популяризирането на Ротари чрез обществени  мероприятия за малки и големи, до възрастните хора в неравностойно положение.