Членове


Александър Неделчев
(Даниела), Проектиране на системи за укрепване
Служебен адрес: Кан Тренч, ООД; Красна Поляна 2, Бл. 233, Вх. 3, ап. 74, София, 1330, България,
e-mail: cantrench@gmail.com


Антоанета Арсова
(Златко), Кардиология
Служебен адрес: МБАЛ Св. София; София, бул. България 104,
e-mail: dr.toni.arsova@gmail.com


Александър Янакиев
, Управление на проекти
Служебен адрес: Геоконсулт ООД; София 1618, ул. „Земеделска” 8,
e-mail: ayanakiev@gmail.com

Ангел Янакиев PHF+1, 1997 (Клара), Кадастър и геодезия
Служебен адрес: Геоконсулт ООД, София 1618, ул. „Земеделска” 8,тел. 9557345, факс 9556113
e-mail: ayanakiev@geoconsult.bg office@geoconsult.bg

Антон Михайлов, 2010, Консултантски и проектантски услуги
Служебен адрес:  МММ ЕООД, София 1618, ул. „Земеделска” 1, тел. 8556192, факс 8556139
e-mail: mmm_ltd@dir.bg

Апостол Глосов (Мира), Инвестиционни проекти
Служебен адрес: БИАД – С, гр. София, ул. „Шар планина” 75,
e-mail: apostol.glossov@gmail.com,

Диана Глосова
е-mail: Dani_glossa@yahoo.com

Иван Армянов, Вентилация, отопление, климатизация, енергийна ефективност
Служебен адрес: „ТАНГРА – АВ“ ООД, гр. София, Бул. Европа 174, www.tangra.bg
e-mail: i.armianov@tangra.bg

Иван Петров, Транспорт и спедиция
Служебен адрес: Трансекспрес, гр. София, п.к. 1504, бул. Дондуков № 82а,
е-mail: Petrov@transexpress.bg,

Калин Балкански , Строителство
Служебен адрес: „Балкански 2000“ ООД, гр. София, ж.к. Люлин, бл. 445-Г, www.balkanski2000.com
e-mail:office@balkanski.eu

Кирил Василев (Любомира), Финансови пазари
 Служебен адрес: : „Ей Ай Кепитал“ ООД, AIcapital.eu
e-mail: kirilvasilev888@gmail.com, vasilev@aicapital.eu
e-mail: kirilvasilev888@gmail.com ,

Лъчезар Кръстев PHF 1997 (Жечка), Внос и търговия – хранителни стоки, стоки за бита
Служебен адрес: „Елгека Ферфелис България”, София 1532, Казичене, ул. Васил Левски 14, тел 4894408/09, факс 4894410,
e-mail: krastev-l@elgeka-ferfelis.com

Миглена Кристенсен (Оле), Търговия
Служебен адрес: „Scanart„,  гр. София, п.к. 1000, ул. Будапеща 26
email: info@scanart.bg,

Мирослав Добрев (Дорина), Врати, бариери и системи за контрол на достъпа
Служебен адрес: „АССИСТ“ ООД, гр. София, бул Европа 176, www.assist.bg ; www.seabg.com
e-mail: mdobrev@seabg.comdobrev.miroslav@gmail.com

Оле Кристенсен РНF, 1984 (Миглена), Инженеринг-управляващ директор, консул
Домашен адрес, Банкя 1320, ул. „Свилен Миланов” 8
e-mail ok@hydro-x.com

Светлин Николчев (Кремена), Производство на прозорци и щори
Служебен адрес: Ролпласт ЕООД, гр. София, ул. Кукуш 1, www.rollplast.bg,
e-mail: sv_nikolchev@rollplast.com,

Светослав Глосов PHF+1, 2003 г. (Зина), Строителство
Служебен адрес: БИАД – С ; гр. София, ул. „Шар планина” 75, тел. 931 81 16, факс 833 51 77,
e-mail: glossa@ibn.bg

Юлий Армянов (Виктория), Отопление, вентилация, климатизация
Служебен адрес: „ТАНГРА – АВ“ ООД, гр. София, Бул. Европа 174, www.tangra.bg
e-mail: armianov@tangra.bg