Цели

Водещи принципи на Ротари

По време на съществуването на Ротари са се установили няколко основни принципа, от които ротарианците се ръководят при постигане на идеала за служба и високи етически стандарти.

Цел на Ротари

Формулирана за пръв път през 1910 г. и адаптирана през годините с разширяването на мисията на Ротари, тя дава кратка дефиниция на целите на организацията и отговорностите на клубните членове.

Целта на Ротари е да насърчава и развива идеала за служба на обществото като основа на достойно начинание, и в частност да насърчава и възпитава:

  1. Създаването на познанства като възможност да бъдеш полезен и служиш;
  2. Високи етически норми в бизнеса и професията, признаване значимостта на всяко полезно занятие, както и стремежа на всеки ротарианец да защитава името на своята професия и да служи на обществото;
  3. Прилагането на практика на идеала за служба в личния живот, бизнеса и обществения живот на всеки ротарианец;
  4. Международното разбирателство, добрата воля и мира чрез приятелство на бизнесмени и професионалисти от цял свят, обединени от идеала за служба на обществото.