20 Отговора на въпроса: Защо да се присъедините към Ротари клуб?

1. Приятелство:
В един все по-сложен свят, Ротари предлага една от най-основните
човешки нужди: нуждата от приятелство и общуване. Тя е една от двете причини, поради които е създаден Ротари клуб през 1905 г.

2. Бизнес развитие:
Втората оригинална причина за начало на Ротари е
бизнес развитие. Всеки има нужда да има мрежа от контакти. В ротари членуват личности с най-различен бизнес. Неговите членове са от всички сфери на живота. Ротарианците помагат един на друг и заедно помагат на другите.

3. Личностно израстване и развитие:
Членството в Ротари подпомага развитието
и образованието и личностното развитие.

4. Развитие на лидерски умения:
Ротари е организация на лидери и успешни хора. Службата в Ротари е като висше образование. Лидерство- как да се мотивират и ръководят лидери.

5. Гражданство в Общността:
Членството в Ротари клуб прави всеки по-добър член на обществото. Средностатистическият Ротари клуб се състои от най-активните граждани в общността.

6. Продължаващо обучение:
Всяка седмица в Ротари тече програма, предназначена да поддържа
информирани членовете за това какво се случва в обществото, нацията и света. Всяко заседание дава възможност да се слушат различни говорители и разнообразни актуални теми.

7. Забавление:
В Ротари е забавно, много забавно. Всяка среща е забавна. Проектите на клуба са забавни. Социалните дейности са забавни. Службата е забавна.

8. Ораторски умения:
Много от хората, които се присъединяват към Ротари са се страхували да говорят пред публика. Ротари развива увереност и умения в публичната комуникация и възможността да практикуват и усъвършенстват тези умения.

9. Гражданство в света:
Всеки ротарианец носи значка, която казва „Rotary
International“. Има много малко места по света, където няма Ротари клуб.
Всеки ротарианец е добре дошъл – дори се насърчава – да присъства на срещите в някой от 29,000 клубa в 194 нации в различни географски региони. Това означава, мигновени приятелство както в общността, така и в световен мащаб.

10. Съдействие при пътуване:
Тъй като има Ротари клубовете по целия свят, ако Ротарианец има нужда от лекар, адвокат, хотел, стоматолог, съвети и т.н., докато пътувате той може да намери помощ чрез Ротари.

11. Развлечения:
Всеки Ротари клуб и дистрикт има партита и дейности, които осигуряват
разнообазие в бизнес животa. Ротари организира конференции, конгреси и семинари , които предлагат забавления.

12. Развитие на социални умения:
Всяка седмица има различни събития.Ротари развива личността, социалните и други личностни уменията. Ротари е за хора, които обичат хората.

13. Семейни програми:
Ротари осигурява една от най-големите програми за младежки обмен в света; гимназиални и колежански клубове за бъдещи ротарианци; възможности за съпруга/съпругата да участва във всяко събитие; и множество дейности, предназначени да помогнат на членовете на семейството в растежа и
развитието на семейните ценности.

14. Професионални умения:
Всеки ротарианец се очаква да вземе участие в растежа и
развитие на собствената си професия или призвание; да служи на комисиите и да преподава на младите хора относно работата и професията си. Ротари помага всеки са стане по-добър лекар, адвокат, учител и т.н.

15. Развитието на етика:
Ротарианците практикуват четиристранния тест, който управлява етичните стандарти. Ротарианците се очаква да бъдат етични в бизнеса и личните си отношения.

16. Културна информираност:
Всяка религия, държава, култура,раса, вероизповедание, политически убеждения, език, цвят на кожата, етническа принадлежност може да бъде открита в Ротари. Това е напречен разрез на най-видните граждани в света с ранообразен бекграунд. Ротарианците се запознават с различните култури и се учат и трудят
с хората от цял свят. Те стават по-добри граждани на своите страни.

17. Престиж:
Членовете на Ротари са известни хора: лидерите на бизнеса, свободните професии, изкуството, правителство, спортните, военните, религията. Ротари е най-старият и най-престижният сървис клуб в света. Редиците му включват мениджъри, управители, специалисти – хората, които вземат решения и влияят на политиката.

18. Добри хора:
Ротарианците преди всичко са приятни хора – най-приятните хора. Те са важни хора, които следват принципа „хубаво да бъде важно, но е важно да бъде хубаво“.

19. Липсата на „Официлно Кредо“:
Ротари няма тайно ръкостискане, не е тайна политика, няма официално вероизповедание, не е тайна среща или ритуал. Това е едно отворено общество от мъжете и жени, които просто вярват в да подпомагаш на другите.

20. Възможност да служиш:
Ротари е клуб на службата. Неговата дейност е човечеството. Негов
продукт е службата. Ротарианците предоставят служба на общността както за местни, така и международни общности. Това е може би най-добрата причина, за да станете ротарианец:шансът да направите нещо за някой друг и почуствате удовлетворение в процеса, което се отразява на собствения ви живот. Това е богато възнаграждение.

„Печели най-много, този който служи най-добре.“

Richard D. King
Ротари Интернешънъл президент 2001-02